submit a film

.יוצרים יקרים
.ההרשמה לסבב נסגרה
.אנו מודים לכל מי ששלח
!מוזמנים לשמור על קשר באתר וברשתות החברתיות ולשלוח דברים נוספים בסבב הבא
!בהצלחה
צוות מנה ראשונה